CÉGMEGSZÜNTETÉS

 

Költsége:

 

Munkadíj: Bruttó 49.900.-Ft, nincsenek bújtatott költségek.

 

Cégbírósági eljárásban kötelező ügyvédi képviselet.

A végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben kell bejelenteni, amelynek az eljárási illetéke 15.000,- Ft.

Cégközlönyben történő közzététel költségtérítése 3.000,- Ft.

JÜB díj - személyes okmányok ellenőrzésének díja: 1.700,- Ft/fő

Egyéb költség nincs!

 

Ha nem használja cégét, szüntesse meg!

 

Miért fizetne könyvelési díjat, ha nem folytat tevékenységet a cég?

Miért fizetene minden évben közzétételi díjat?

Miért fizetne minden hónapban bankszámlavezetési díjat?

Miért lenne korlátlanul felelős tag egy előre nem látható kötelezettség megfizetéséért egy betéti társaság esetében?

Miért izguljon mindig, ha levelet kap a NAV-tól?

Miért induljon hátránnyal, ha esetleg felfüggesztené, vagy megszüntetné adószámát a NAV?

 

Végelszámolás

Ha a cég tulajdonosai egyhangúlag elhatározzák a vállalkozás jogutód nélkül történő megszüntetését, akkor végelszámolásnak van helye. A törvény akkor adja meg a cég megszüntetésének lehetőségének ezt a módját, amikor a társaság fizetőképes, tartózásait a hitelezők felé ki tudja egyenlíteni, ellentétben a felszámolással, amikor is a társaság nem tudja a hitelezői követeléseket kiegyenlíteni.

 

 

A társaság megszüntetését a cégbíróságnál lehet kezdeményezni jogi képviselője útján.

Feltétlenül szükséges a cég könyvvitelét, ügyvitelét ellátó személyekkel való hatékony együttműködés.

 

Kényszertörlés

 

Kényszertörlésre 4 esetben kerülhet sor:

1. ilyenkor a cégbíróság a törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva nyilvánítja megszűntnek a céget.

2. Cég a végelszámolást 3 éven belül nem fejezi be.

3. Cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be.

4. A cég a végelszámolás általános szabályaira vonatkozó áttérést nem hajtotta végre.

 

Végelszámolás menete

 

1. Taggyűlési határozat a végelszámolás kezdő napjáról és a végelszámoló(k) megválasztásáról.

2. Végelszámolás bejelentése a cégbíróságnak:

    -a végelszámolás elindítását elrendelő határozat kelte

    -végelszámolás kezdő időpontja

    -végelszámoló neve (cégnév), lakóhelye (székhely)

    -korábbi vezető tisztségviselők jogviszonyának megszűnése

3. Cégbíróság végzést hoz a végelszámolás megindításáról.

4. Közzététel a Cégközlönyben:

    -végelszámolás alá került cég neve, székhelye adószáma, cégjegyzékszáma

    -hitelezőknek szóló felhívás, hogy követeléseiket a közzétételtől számított 40 napon belül jelentsék be a végelszámolónak

5. Hatóságok értesítése.(NAV, bankszámlát vezető bank, ingatlanügyi, környezetvédelmi, munkaügyi, stb)

6. Munkavállalók tájékoztatása a végelszámolás megindításáról.

7. Hitelezői követelések bejelentése és nyilvántartásba vétele.

8. A nyilvántartásba vett hitelezők bejelentése a cégbíróságnak.

9. A gazdálkodást lezáró beszámoló elkészítése és letétbe helyezése:

      Végelszámolási nyitó mérleg készítése, a beérkező hitelezői igényekkel korrigált nyitó mérleg elkészítése és taggyűlés elé terjesztése,

      vagyonfelosztási javaslat elfogadása.

      Üzleti évek beszámolójának elkészítése, letétbehelyezése és közzététele.

      Végelszámolási zárómérleg elkészítése.

11. Iratok megküldése a jogi képviselőn keresztül a cégbíróság részére.

12. Adóbevallások készítése.

 

Amennyiben számviteli szolgáltatásunkat is szertené igénybe venni, mert a társaságnak nincs könyvelője, vagy mert a végelszámolást nem vállalja, kérje kedvező árajánlatunkat.

 

 

Amennyiben szeretné szolgáltatásunkat megrendelni, kérem adja meg a következő adatokat :