Civil szervezet módosítása

 

A módosítás menete:

 

1. Írja meg, hogy milyen adatokat szeretne módosítani, mi 1-2 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot, időpontot egyeztetünk, és az esetlegesen felmerülő kérdéseket letisztázzuk. 

2. Az alapító okiratának megküldése e-mail útján, vagy személyesen, illetve a módosítandó adatok egyidejű megküldése.

3. Iratok elkészítése, aláírás, felmerülő kérdésekben tájékoztatásnyújtás.

Az aláíráshoz szükséges: személyi igazolvány, lakcímkártya,

 

Költségek:

 

Munkadíj: Bruttó 68.000.-Ft.-tól amennyiben a létesítő okirat jelentős átalakítása szükséges az új Ptk.-nak megfelelelőn, illetve közhasznúsági kritériumnak.

 

Az alapító okirat módosítása

 

Semmis az alapító okiratban az alapítvány céljának módosítása.

 

 

Az alapítvány vagyonának kezelése, védelme

 

Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.

 

Az alapító és hozzátartozója mint kedvezményezett

 

Alapító és a csatlakozó abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja az alapító tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása.

Az alapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása.

 

Az alapítvány szervei

 

A kuratórium

(1) A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.

(2) A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.

(3) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja

 

A kuratóriumi tagokat határozott vagy határozatlan időre lehet kijelölni vagy megválasztani.

 

Szükség szerint felügyelőbizottság.