Civil szervezet megszüntetése

 

A civil szervezet (alapítvány, egyesület) megszüntetésének telljes költsége: Br. 68.000.-Ft.

A fenti ár a teljes dokumentáció elkészítését megában foglalja.

 

Végelszámolás menete

 

1. Határozat a végelszámolás kezdő napjáról és a végelszámoló megválasztásáról.

2. Végelszámolás bejelentése a bíróságnak:

    -a végelszámolás elindítását elrendelő határozat kelte

    -végelszámolás kezdő időpontja

    -végelszámoló neve, lakóhelye

    -korábbi vezető tisztségviselők jogviszonyának megszűnése

3. Bíróság végzést hoz a végelszámolás megindításáról.

4. Közzététel a Közlönyben:

    -végelszámolás alá került szervezet neve, székhelye adószáma, nyilvántartási száma

    -hitelezőknek szóló felhívás, hogy követeléseiket a közzétételtől számított 40 napon belül jelentsék be a végelszámolónak

5. Hatóságok értesítése.(NAV, bankszámlát vezető bank, ingatlanügyi, környezetvédelmi, munkaügyi, stb)

6. Munkavállalók tájékoztatása a végelszámolás megindításáról.

7. Hitelezői követelések bejelentése és nyilvántartásba vétele.

8. A nyilvántartásba vett hitelezők bejelentése a bíróságnak.

9. A gazdálkodást lezáró beszámoló elkészítése és letétbe helyezése:

      Végelszámolási nyitó mérleg készítése, a beérkező hitelezői igényekkel korrigált nyitó mérleg elkészítése és taggyűlés elé terjesztése,

      vagyonfelosztási javaslat elfogadása.

      Üzleti évek beszámolójának elkészítése, letétbehelyezése és közzététele.

      Végelszámolási zárómérleg elkészítése.

11. Iratok megküldése a jogi képviselőn keresztül a cégbíróság részére.

12. Adóbevallások készítése.

 

Az alapítvány megszűnésének egyedi vonásai:

 

Az alapítvány az alábbi esetkben tudja kezdeményezni a megszüntetés megállapítását:

 

1. A célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg.

2. Ha az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy

3. Ha az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

 

Valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, 

Alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot

 

A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.

 

A jogutód nélkül megszűnő alapítvány vagyona

 

A megmaradó vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet

Nyilvántartó bíróság által kijelölt alapítványt illeti, ha az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról.